Bibliografia

Książki:

 

 

Inne publikacje:

  • Jerzy Zawieyski, Dobrze, że byli. Autorzy wyboru: Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Trębaczkiewicz. Kraków: Biblioteka “Więzi” – Społeczny Instytut Wydawniczy “Znak”, 1974.
  • Anna Morawska, Spotkania. Autorzy wyboru: Tadeusz Mazowiecki, Ewa Morawska. Kraków: Biblioteka “Więzi” – Społeczny Instytut Wydawniczy “Znak”, 1975.
  • Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Mazowieckiego, Ludzie Lasek. Kraków: Biblioteka “Więzi” – Społeczny Instytut Wydawniczy “Znak”, 1987.
  • Jan Strzelecki, Ślady tożsamości (tekst przygotowała do wydania Jadwiga Strzelecka). Autor posłowia: Tadeusz Mazowiecki. Warszawa: Czytelnik, 1989.
  • Thomas Maess, Polen. Autor wstępu: Tadeusz Mazowiecki. Leer: Mundo-Verlag, 1993.
  • Urs Altermatt, Sarajewo przestrzega: etnonacjonalizm w Europie. Autor wstępu: Tadeusz Mazowiecki. Przekład z języka niemieckiego: Grzegorz Sowiński. Kraków: Znak – Ośrodek Myśli Politycznej, 1998.